Zgłoszenia chorych
Intencje na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
„ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”
Kościół św. Bartłomieja z bliska
Zaproszenie do Liturgicznej Służby Ołtarza
Zaproszenie do scholi parafialnej "Nasze Nutki"

Bierzmowanie

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Duch Święty, który w czasie Pięćdziesiątnicy napełnił Kościół i zjednoczył uczniów Chrystusa, w sakramencie bierzmowania udziela swej pieczęci, charakteru sakramentalnego oraz darów jako znaku nieutracalnej przynależności człowieka do Boga – czytamy w dokumentach I Synodu Diecezji Pelplińskiej. Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako rozwój łaski chrztu, gdyż ściślej łączy chrześcijanina z Kościołem i udziela szczególnej mocy Ducha Świętego, aby stawał się rzeczywistym świadkiem Chrystusa wyznając wiarę nie tylko słowem, ale i czynem oraz broniąc jej w świecie.
Przygotowanie do bierzmowania dokonuje się we wspólnocie parafialnej poprzez systematyczną katechezę której celem jest pogłębienie i wzrost świadomości zjednoczenia osoby z Chrystusem, poznanie Ducha Świętego i Jego obecności w Kościele oraz podjęcie apostolatu w Kościele i w świecie.
Każdemu przyjmującemu sakrament powinien towarzyszyć własny świadek bierzmowania, którym może być jeden z chrzestnych lub inna osoba, która spełnia wymagania stawiane świadkom bierzmowania (zob. kan. 893 i 874 – tak jak chrzestni; zawsze winny to być osoby dorosłe).
Sakramentu bierzmowania udziela się młodzieży klas ósmych szkoły podstawowej. Przygotowanie rozpoczynamy w siódmej klasie.

Kandydaci do bierzmowania rozpoczynający kurs powinni dostarczyć:

  1. Świadectwo chrztu (jeśli chrzest miał miejsce w innej parafii niż nasza).
  2. Podanie podstawowych danych (imię i nazwisko kandydata, nr telefonu do rodziców/opiekunów prawnych, nr telefonu kandydata, adres e-mail kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego).
  3. Pozwolenie od proboszcza na przygotowanie do bierzmowania i przyjęcie tego sakramentu w naszej parafii (jeśli kandydat nie jest naszym parafianinem/parafianką).
Podziel się

Zmiana godzin działania biura parafialnego!


Od 1 Listopada następuje zmiana godzin działania biura parafialnego:

Poniedziałek - 16:45 - 17:30
Wtorek - 8:30 - 9:00
Środa - 17:00 - 17:30
Czwartek - 8:30 - 9:15
Piątek - 17:00 - 17:30 (oprócz 1 piątku miesiąca)
Sobota - 8:30 - 9:15 (oprócz 1 soboty miesiąca)

This will close in 0 seconds

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial